Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Skierniewicach

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 orz z 2017 r., poz. 60 z poz. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z  młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki:

- pracodawca / osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika:
                                                                                                                             
•  w przypadku nauki zawodu - 8.081,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
3.  Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.
5.  Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy).
6.  Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał).
7. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
8. Oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami o rachunkowości.
9.  Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
10.  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
11.  Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do  dofinansowania.
Dodatkowe informacje: W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy uprzejmie prosimy pracodawców oraz Cechy zrzeszające pracodawców o przesyłanie ZAWIADOMIEŃ  zawierających dane  o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

Załączniki

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis (77.4kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie_o_otrzymanej_lub_nie_otrzymanej_pomocy_de_minimis (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswidaczenie_o_nie_prowadzeniu_sprawozdawczosci_finansowej_zgodnie_z_przepisami_o_rachunkowosci (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_mlodocianego_pracownika (18.5kB) Zapisz dokument  
wykaz_otrzymanej_pomocy_de_minimis (11.6kB) Zapisz dokument  
zawiadomienie_do_Wójta_Gminy_Skierniewice (11kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Ciucias
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Ciucias
Data wprowadzenia:2017-07-24 10:09:46
Opublikował:Mariusz Ciucias
Data publikacji:2017-07-24 10:11:57
Ostatnia zmiana:2017-07-24 10:12:18
Ilość wyświetleń:638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij