Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Skierniewicach

Kolorowy pasek

POSTANOWIENIE ZNAK RGK.7624-18/2007

                                                                                        Skierniewice, dnia 07.08.2007r.

 

 

 

Nasz znak: RGK 7624 – 18/2007

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 i art. 51 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), oraz    art. 123 Kpa (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2007r.(data wpływu 24.07.2007r.), Państwa Wiesława i Anny Ciecierskich zam. Dąbrowice 2/7, 96-124 Maków, w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na

 

„Budowie instalacji zbiornikowej na propan do ogrzewania budynku mieszkalnego – zbiornik podziemny o poj. V = 2700 litrów (2,7 m3), płyta betonowa pod zbiornik o wym. 2,0 x 2,0 x 0,25m w Halinowie (nr. dz. 148/3) Gmina Skierniewice”

 

po zasięgnięciu opinii organu sanitarnego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz ochrony środowiska – Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

 

p o s t a n a w i a m

 

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji zbiornikowej na propan do ogrzewania budynku mieszkalnego – zbiornik podziemny o poj. V = 2700 litrów (2,7 m3), płyta betonowa pod zbiornik o wym. 2,0 x 2,0 x 0,25m w Halinowie (nr. dz. 148/3) Gmina Skierniewice” którego realizatorem są P. Wiesław i Anna Ciecierscy zam. Dąbrowice 2/7,  96-124 Maków.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) tut. Urząd zasięgnął opinii organów sanitarnego i ochrony środowiska, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W/w organy stwierdziły (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 02.08.2007r. znak: PSSE-ZNS-470/76R/07 oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach postanowieniem z dnia 30.07.2007r. znak: ROŚ.II.7634-29/2007), iż planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane ( § 3 ust. 1 pkt 36 – instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 42 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – (Dz. U. nr 257, poz. 2573; zm. Dz. U. z 2005r. nr 92, poz. 769). Jednak ze względu na fakt, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie niewielka zarówno w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego), jak i po jej zakończeniu, w/w organy uznały za zasadne odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

Z dołączonej do wniosku charakterystyki przedsięwzięcia wynika, iż inwestycja polegać będzie na wybudowaniu instalacji gazowej zewnętrznej składającej się z jednego zbiornika gazu o pojemności 2700 l na płycie betonowej o wymiarach 2,0 m x 2,0 m x 0,25 m wraz z niezbędną armaturą i przyłączami gazu do budynku mieszkalnego jednopiętrowego o powierzchni 175m2. Moc kotła gazowego wynosić będzie 30 KW. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię gazową wynosi 4,0 l/h. Zbiornik wyposażony zostanie w wymaganą armaturę i zawór bezpieczeństwa dopuszczony przez Inspektorat Dozoru Technicznego właściwy dla siedziby producenta urządzeń ciśnieniowych. Zbiornik jest wyposażony w dokumentację odbiorową, w której jest zawarty pełny opis uzbrojenia zbiornika w armaturę. Instalacja jest układem hermetycznym zapobiegającym ulatnianiu gazu do atmosfery w przypadku awarii.

Obszar przedsięwzięcia, zgodnie z przedłożoną informacją położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Wykluczono również możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Skierniewice po przeanalizowaniu powyższych postanowień oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu przedłożonej przez inwestora uznał, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie niewielka zarówno w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego) jak i po jej zakończeniu. W związku z powyższym uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

            Reasumując i biorąc pod uwagę rodzaj, wielkość i lokalizację przedsięwzięcia postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 

Wójt

Dominik Moskwa

Otrzymują:

1.        Strony wg. wykazu.

2.      Inwestor

3.        A/a

 

                Do wiadomości:

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33
  2. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

 

Załączniki

Postanowienie RGK 7624 18 2007 (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarek Sitarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Sitarek
Data wprowadzenia:2007-08-07 13:27:28
Opublikował:Jarek Sitarek
Data publikacji:2007-08-07 13:30:59
Ostatnia zmiana:2007-08-07 13:30:59
Ilość wyświetleń:731
Urząd Gminy w Skierniewicach
Reymonta, 96-100 Skierniewice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij